Project Description

Thành phần:

  • – Cu: 15.000 ppm
  • – Fe: 10.000 ppm
  • – Zn: 15.000 ppm
  • – Mn: 15.000 ppm
  • – Boron: 8.000 ppm
  • – Mg: 2%
  • Vitamin B1, L-amino Acid, Citrate…

 

Công dụng: 

  • – Cung cấp vi lượng giúp cây xanh lá, dày lá
  • – Bổ sung chất hoạt hóa Amino, vitamin B1
  • – Giúp cây phục hồi do ngập úng hạn mặn