Project Description

Thành phần:

  • – Nitow tổng số (Nts): 18%
  • – P2O5 hỗn hợp: 11%
  • – K2O hỗn hợp: 59%
  • – MgO: 2%
  • – Vi lượng tổng hợp: B, Cu, Fe, Mn, Zn
  • – Độ ẩm 5%

 

Công dụng: 

  • – Giúp ra hoa, đậu trái
  • – Giúp trái lớn nhanh, nặng ký, tạo độ ngọt
  • – Tăng sức đề kháng