Quy trình sản xuất phân đạm diễn ra như thế nào?

Ngày nay, để phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong nông nghiệp thì quy