FITOSAL thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Ngày Quốc khánh 2/9 là ngày lễ chính thức của Việt Nam nhằm kỷ niệm