Chứng nhận hữu cơ cần phải được kiểm tra, quản lý chặt chẽ hơn

Hiện nay, chứng nhận hữu cơ là một trong những mục tiêu của đơn vị

Bình Thuận giá lúa tăng cao tạo sức bật cho ngành lúa gạo?

Thời gian qua, nông dân trồng lúa của tỉnh Bình Thuận đã đón nhận tin

Phòng chống hạn, mặn chủ động ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Hiện nay, nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đang có nguy

Tích nước phòng hạn, mặn ngay trong mùa mưa

Theo tính toán cho thấy, hầu hết các sông trong mùa khô 2023-2024 có độ

Đột phá từ Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ Quảng Ninh

Hiện nay, ngành nông nghiệp đang có xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Tín dụng xanh trong nông nghiệp và thực hiện đẩy mạnh cung cấp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) hiện đang có kế hoạch phối

Trung Quốc kiểm tra thực địa về dừa tươi của Việt Nam tháng tới

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) cho biết, kế hoạch