Bón phân cho cây dứa như thế nào để dứa đẹp màu, chất lượng?

Cây dứa có nhu cầu lớn về dưỡng chất để nuôi cây và ra quả

1 Comment

Bón phân cho thanh long như thế nào để đạt năng suất cao?

Thanh long hiện nay là một trong những loại trái cây xuất khẩu quan trọng

Bón phân cho sầu riêng như thế nào để cây ra trái đẹp, xanh vỏ?

Hiện nay, đối với sầu riêng, loại quả có vỏ xanh thường bán được giá

1 Comment