Phân hữu cơ là gì? Có bao nhiêu loại phân bón hữu cơ hiện nay?

Trong nông nghiệp, cây trồng được bón phân hợp lý, đúng cách sẽ phát triển

Các loại phân đạm phổ biến trên thị trường hiện nay

Phân đạm có vai trò rất quan trọng vì khả năng giúp cây trồng phát

Bón phân cho cây dứa như thế nào để dứa đẹp màu, chất lượng?

Cây dứa có nhu cầu lớn về dưỡng chất để nuôi cây và ra quả

1 Comment

Bón phân cho thanh long như thế nào để đạt năng suất cao?

Thanh long hiện nay là một trong những loại trái cây xuất khẩu quan trọng

Bón phân cho sầu riêng như thế nào để cây ra trái đẹp, xanh vỏ?

Hiện nay, đối với sầu riêng, loại quả có vỏ xanh thường bán được giá